Kan angst forårsake hjerteinfarkt? | Helse | 2018

Kan angst forårsake hjerteinfarkt?

Forskningen

I en studie publisert dette år i European Heart Journal: Akutt hjerte- og karsykdommer ble 313 pasienter behandlet for akutt koronar blokkering intervjuet om deres aktiviteter i 48 timer før symptomene begynte. Pasienter som har opplevd intens angst (definert som fem eller høyere i en vredeskala på en til syv) i denne to-dagers perioden, var nesten ni ganger mer sannsynlig å ha et hjerteinfarkt enn de som klassifiserte sin sinne på fire eller under.

Hva det betyr

Kardiologer mener at intens vrede kan øke risikoen for hjerteinfarkt ved å øke hjertefrekvensen og blodtrykket, ødelegge plakkene i kranspulsårene.

Hilsen

Studien viste også at sinnefremkalt koronar blokkering forårsaket kun 2 prosent av hjerteinfarkt blant deltakerne. "Alder [over 55], røyking, fedme og hypertensjon forblir langt større risikofaktorer for hjerteinfarkt," sier Kim Lavoie, fra Canadian Psychological Association i Ottawa. Hun legger til at opptil halvparten av pasientene hadde eksisterende risikofaktorer eller tidligere hatt hjerteinfarkt.

Flere studieanbefalinger: Kan yoghurt kurere peanøt allergi?

Skriv Din Kommentar