Kvinners helse: To spørsmål hjelper leger å oppdage graviditetsrelatert depresjon | Helse | 2018

Kvinners helse: To spørsmål hjelper leger å oppdage graviditetsrelatert depresjon

Kvinner med lav risiko for depresjon under graviditet eller etter fødsel kan identifiseres med et enkelt to-spørsmålsskjermverktøy, slik at leger kan fokusere sin innsats på kvinner som kan trenge ytterligere tester.

Spørsmålene er: I den siste måneden har du blitt plaget av å ha liten interesse eller glede i å gjøre ting; og i den siste måneden har du blitt plaget av å føle deg ned, deprimert eller håpløs.

De to tredjedelene av kvinnene som svarer "nei" til begge spørsmålene har svært lav risiko for depresjon, mens de svarer på "ja" til en av dem "Bør spørre mer evaluering for muligheten for depresjon," sier Dr. Ian Bennett fra University of Pennsylvania i Philadelphia.

Bennett sier at det finnes andre spørreskjemaer for å identifisere postpartum depresjon, men de er lengre og vanskeligere å bruke. "Under graviditet og postpartum vet vi at svært små andeler av pasientene faktisk blir screenet på en vanlig måte." Bennett og hans kollegaer vurderte 820 kvinner under og etter graviditet, sammenlignet to-spørreskjemaet med en mer utførlig screening verktøy for å finne ut at de to spørsmålene vellykket utkonkurrerte kvinner som hadde lav risiko for postpartum depresjon.

Skriv Din Kommentar